Is een tandarts in het weekend duurder?

Vaak stellen mensen een tandartsbehandeling uit tot na het weekend. Men weet bijvoorbeeld niet dat je in Amsterdam ook in het weekend terecht kunt voor een behandeling. Ook stelt men een bezoek aan de tandarts in het weekend vaak uit vanwege de eventuele hogere kosten. Toch is dit in de meeste gevallen niet verstandig. Bij een spoedgeval is het aan te raden direct te handelen om een verslechtering van de situatie te voorkomen. Een ontsteking kan in korte tijd verslechteren, waardoor u last krijgt van acute pijn. Hierbij is het belangrijk tijdig contact op te nemen met uw tandarts.

 

Vastgestelde tarieven voor iedere tandartspraktijk

In Nederland zijn de tarieven voor tandheelkundige behandelingen vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit, met als gevolg dat de tarieven van alle tandartsen in Nederland gelijk zijn gesteld. Alle behandelingen van een tandarts worden dus via deze tarievenlijst berekend voor reguliere patiënten.

Informeer bij uw tandarts naar de tarieven en of er een supplement gerekend wordt voor een weekendbehandeling. Bij bijvoorbeeld Tandarts Jordaan in Amsterdam zijn de tarieven bijvoorbeeld zowel in het weekend als doordeweeks gelijk aan de NZa tarievenlijst voor ingeschreven patiënten. Gaat u naar een tandarts voor een spoedbehandeling? Houdt er dan rekening mee dat er extra kosten aan uw bezoek verbonden kunnen zijn. Informeer bij de praktijk voorafgaande aan uw behandeling.

 

Wilt u weten of uw tandartsbezoek wordt vergoed? Bekijk uw polis bij uw zorgverzekering.


Share this :